DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐẾN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Để đáp ứng sự phát triển kinh tế mạnh mẽ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, MARINA đang có chiến lược mở rộng hoạt động sà lan đường thủy nội địa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ giao nhận toàn diện. Các dịch vụ hiện tại bao gồm 1-2 chuyến sà lan mỗi tuần từ TP.HCM đến Cần Thơ/Đồng Tháp và ngược lại, cùng với các chuyến hàng gom hàng lẻ.

Đăng ký Tư vấn