DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ

Là Đại lý cho nhiều NVOCC và hãng tàu, MARINA cung cấp dịch vụ vận chuyển toàn diện từ Việt Nam đến các khu vực khác nhau trên toàn cầu, bao gồm Nội Á, Trung Đông, Biển Đỏ, Úc, Hoa Kỳ và Châu Âu.

Đăng ký Tư vấn